Pravilnik prireditve

AMD Tržič

LJUBELJ 2023

24. HRASTOV MEMORIAL

18. junij 2023

MEDNARODNI GORSKI PREIZKUS STARODOBNIKOV

INTERNATIONAL OLDTIMERS' MOUNTAIN RACE
DIE ODTIMERBERGPRÜFUNG
LA PROVA IN SALITA DEI VEICOLI D'EPOCA


RAZPIS ZA MEDNARODNI GORSKI PREIZKUS STARODOBNIKOV »LJUBELJ 2023«

PRAVILNIK MEDNARODNEGA GORSKEGA PREIZKUSA STARODOBNIKOV »LJUBELJ 2023«

1. ORGANIZACIJA

Gorski preizkus »LJUBELJ 2023« organizira Avto-moto društvo Tržič.

Prireditveni odbor

 • Teo Blaži – direktor prireditve

 • Martin Romih – tajnik prireditve

 • Miha Blaži – vodja tekmovanja

 • Peter Ribnikar– vodja tehnične in ocenjevalne komisije

 • Drago Ahačič  – vodja rediteljev na prireditvi

 • Naknadno - vodja sodnikov na progi

 • Timing Alples – časomerilska služba

 • Dragica Čauš - vodja protokola

 • naknadno - vodja press centra

 • Toni Cahunek – uradni napovedovalec

 • Robert Bujanovič – finišer


2. RAZPISNI POGOJI

Prireditev bo v nedeljo, 18. junija 2023, ob vsakem vremenu. Preizkus bo potekal na znani makadamski cesti starega gorskega prelaza čez Ljubelj. Proga meri 2300 m, z višinsko razliko 330 m. Nastopijo lahko solo motocikli in motocikli z bočno prikolico, do letnika 1961. Organizator lahko dovoli nastop posameznim atraktivnim vozilom, tudi če so izdelani po letu 1961. Število voznikov (tekmovalcev) je omejeno, zato imajo prednost priznani vozniki in zgodovinsko zanimivejša vozila. Organizator lahko posamezniku zavrne udeležbo brez posebne obrazložitve. Voznik je sprejet, ko prejme organizatorjevo potrdilo z določeno štartno številko. Tekmuje pa lahko le po uspešno opravljenem tehničnem  pregledu.

Prireditev bo potekala v skladu s tem pravilnikom. Protesti proti odločitvam organizatorja niso možni.


3. RAZPISANI RAZREDI

A – motocikli, predvojni  do vključno leta 1945
B – motocikli do 175 ccm, do vključno letnika 1961
C – motocikli do 250 ccm, do vključno letnika 1961
D – motocikli nad 250 ccm, do vključno letnika 1961
E – motocikli s prikolico do 500 ccm, do vključno letnika 1961
F - motocikli s prikolico nad 500 ccm, do vključno letnika 1961
M – mopedi znamke Tomos do 50 ccm

Opomba: v primeru, da v kategoriji E ali F ne startajo vsaj trije tekmovalci, se kategoriji združita v eno.

Voznik lahko vozi le v dveh kategorijah, vendar vsakič z drugim vozilom.
V kategoriji M lahko sodelujejo le člani Avto-moto društva Tržič. Število tekmovalcev v kategorijo M je omejeno na največ 20.

4. OCENJEVANJE – TOČKOVANJE ZA IZRAČUN UVRSTIVE

Točkovanje v kategorijah A do E

Točkuje se:

Primer ocene:

A) Izgled in tehnična ustreznost motocikla


Ocena je od 0 – 22 točk:

 • 0 točk dobi brezhiben, odlično restavriran ali originalen motocikel.

 • 22 točk pa motocikel v slabem stanju, predelan z neoriginalnimi deli, ki pa je še vedno ustrezen za udeležbo na dirki.


Točke se dodelijo za:

 • neoriginalen uplinjač - 3 točke;

 • za model MC (Puch) – 15 točk;

 • za dvokolesni pogon pri motociklih s prikolico – 10 točk.

O izgledu in tehnični ustreznosti odloča strokovna tehnična komisija na tehničnem pregledu.

O svoji odločitvi komisija tekmovalca obvesti neposredno po končanem pregledu. Odločitev komisije je dokončna. Komisija lahko odloči, da vozilo ni tehnično ustrezno in takšno vozilo ne sme startati.

Npr. 10 točk

B) Letnica rojstva voznika

Voznikom, rojenim leta 1984 in mlajšim, se dodeli po 42 točk, ostalim, starejšim pa letnica rojstva deljeno z 2.

Npr. 1950 (50/2)
= 25 točk

C) Letnica izdelave vozila

Letnica izdelave vozila se deli z 2.

Npr. 1952 (52/2)
= 26 točk

D) Prostornina motorja

3% delovne prostornine motorja.

Npr. 300 ccm: 300*3%
= 9 točk

E) Čas vožnje

Vsaka sekunda je ena točka.

Npr. 3 min 40 sek
= 220 sec
= 220 točk

Končni rezultat

Seštevek vseh točk. Zmagovalec je voznik z najmanj točkami. V primeru, da je tekmovalcev z enakim rezultatom več, je boljši starejši voznik, če pa je tudi starost do dneva enaka, se prednost določi z žrebom.

Skupaj: 290 točk


Tekmovalci vozijo dve vožnji. Za rezultat šteje boljši čas.
Za uvrstitev v posamezni kategoriji sta obvezna dva štarta!

Točkovanje v kategoriji M
Za izračun uvrstitve se upošteva zgolj čas vožnje v sekundah.
Tekmovalci vozijo eno vožnjo, ki se izpelje po obeh vožnjah preostalih kategorij.

5. POTEK TEKMOVANJA

Nedelja, 18. junij 2023:

 • verifikacije prijav in tehnični pregled od 7.00 do 9.15 ure

 • treningi po kategorijah z merjenjem časov od 10.00 do 12.00 ure

 • svečana otvoritev ob 12.30 uri

 • tekmovanje po vrstnem redu kategorij od 13.00 do 17.00 ure

 • skupinsko fotografiranje ob 17.00 uri

 • objava neuradnih rezultatov ob 17.30 uri

 • razglasitev rezultatov in podelitev nagrad ob 18.00 uri

 • Opomba: Organizator si pridržuje pravico spremeniti časovnico glede na potek tekmovanja.


6. POGOJI ZA TEKMOVANJE – TEHNIČNI PREGLED

 1. Tekmovalec mora tehnični komisiji predložiti podpisano PRIJAVNICO, za vsako tekmovalno vozilo posebej in VELJAVNI OSEBNI DOKUMENT.

 2. Vozila morajo ustrezati zahtevam organizatorja. Vozila v kategorijah A do E morajo biti opremljena s tremi štartnimi številkami – spredaj ter na levem in desnem boku, vozila v kategoriji M pa z eno štartno številko spredaj. Štartne številke pripravi organizator. Podlago za namestitev štartne številke ovalne oblike, velikosti 24 x 20 cm (za kategorijo M 12 x 10 cm) zagotovi tekmovalec in morajo biti nameščene pred tehničnim pregledom.

 3. Tekmovalec mora pri tehničnem pregledu pokazati tudi svojo opremo: čelado, rokavice, očala, obleko in primerno obutev.

 4. Voznik s podpisom na prijavnici odgovarja za pravilnost podatkov o sebi in vozilu (letu rojstva, letu izdelave vozila, model, prostornina vozila in eventuelna predelava).

 5. Tekmovanje ne bo dovoljeno alkoholiziranim, nediscipliniranim ter vsem tistim voznikom, ki na startu niso primerno opremljeni ter psihofizično sposobni!!!

 6. Vozila, za katera komisija ne more ugotoviti izvora in leta izdelave, so pa po mnenju komisije primerna za tekmovanje, komisija razporedi v kategorijo  IZVEN KONKURENCE.

 7. Pred startom si organizator pridržuje pravico opraviti test psihofizične sposobnosti voznikov.

Prireditelj si pridržuje pravico, da tekmovalca, ki ne bo izpolnjeval teh pogojev, zavrne.

7. START IN CILJ

Starta se s prižganimi motorji in posamično. Motocikli praviloma startajo v razmiku ene (1) minute. Vozniki startajo po doseženih časih na treningu, za njimi pa tekmovalci, ki niso zaključili treninga, po startnih številkah.

Na cilju mora tekmovalec počakati na skupinski povratek v dolino.

8. RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV POKALOV

Neuradni rezultati bodo objavljeni 30 minut po končani preizkušnji pri šotoru tehnične komisije. Morebitne pritožbe tekmovalcev je treba v pismeni obliki vročiti vodji tekmovanja najkasneje dvajset (20) minut po objavi neuradnih rezultatov. Pritožbi je treba priložiti kavcijo v višini 70 EUR, ki bo vrnjena v primeru upravičene pritožbe. V nasprotnem se kavcija zadrži v korist stroškov organizacije.

Tekmovalec, ki vlaga pritožbo zoper več udeležencev, mora to vložiti za vsakega posebej s plačilom kavcije. Pritožbe zoper odločitev strokovne tehnične komisije niso možne. Razglasitev uradnih rezultatov in podelitev priznanj bo eno uro po končanem tekmovanju (okrog 18.00 ure).

Pokali in trofeje

 1. Trofeja za najboljši čas (rekord dneva)

 2. Pokal za originalno vozilo

  1. predvojni motocikel

  2. povojni motocikel

 3. Pokali za prva tri mesta v vsaki kategoriji

 4. pokal za prvo mesto izven konkurence

 5. Pokali za dame

 6. Pokal za najstarejše vozilo

 7. Pokal za najstarejšega voznika motorja ali motorja s prikolico

Vsak udeleženec prejme spominsko darilo in priznanje za udeležbo.

9. VARNOST IN SIGNALIZACIJA

Štartno mesto je v območju mednarodnega mejnega prehoda, zato prosto prevažanje s tekmovalnimi vozili ni dovoljeno. Če tekmovalcu vozilo med vožnjo odpove, ga mora takoj umakniti na rob proge in strogo upoštevati navodila organizatorja (funkcionarjev). V nobenem primeru se ne sme vračati nazaj po progi brez dovoljenja organizatorja. Če tekmovalec dohiti vozilo, ki je štartalo pred njim, ga sme prehiteti šele, ko to lahko varno stori.

Vsak tekmovalec mora strogo upoštevati signalizacijo z zastavami. Zastave pomenijo sledeče:

RUMENA

: nevarnost, zmanjšajte hitrost, pričakujte oviro.

MODRA

: omogočite prehitevanje hitrejšemu.

ZELENA

: s tekmovanjem lahko nadaljujete nemoteno.

RDEČA

: stop, prekinitev dirke.


10. ZAVAROVANJE

Organizator zavaruje vse nastopajoče, funkcionarje in gledalce po slovenskih veljavnih predpisih. Organizator, kakor tudi vse osebe, ki so v zvezi s prireditvijo kot službujoče uradne osebe, kakor tudi organizacijski odbor, zavračajo kakršnokoli odgovornost napram tekmovalcem in gledalcem, kakor tudi napram vozilom za vse morebitne poškodbe oseb ali premoženja, ki bi se zgodile njim ali tretjim osebam pred, med in po prireditvi. V vsakem primeru tekmovalci vozijo na lastno odgovornost. Tekmovalci so odgovorni civilno in kazensko za vse primere, ki bi se zgodili njim ali bi jih povzročili oni sami ali njihova vozila. S samim aktom podpisa prijave se tekmovalci odpovedujejo pravici pritožbe ali tožbe na pristojno sodišče v primeru nesreče ali poškodb med tekmovanjem. Istočasno se odpovedujejo pravici pritožbe napram prireditelju, športnim sodnikom, funkcionarjem prireditve, drugim tekmovalcem in vsem drugim osebam, ki so v zvezi s to prireditvijo. Vsak udeleženec dirke s svojim podpisom na prijavnici potrjuje, da je seznanjen s tem pravilnikom.

 

10.1. TEKMOVALCI - GLEDALCI

Obiskovalci si tekmo ogledajo na lastno odgovornost in se morajo strogo držati predpisanih pravil gibanja po in ob progi. Cena vstopnice je za gledalce simboličnih 5 €, za otroke do 12. leta starosti je ogled prireditve brezplačen.

11. PRIJAVE

Prijavnina za kategorije od A, B, C, D znaša 100 EUR,
Prijavnina za prikolice (kategoriji E, F) znaša 130 EUR,
Prijavnina za kategorijo M pa 20 EUR.

*Tekmovalcem, ki se boste vožnje udeležili z več motorji, se vsako dodatno vozilo zaračuna 50 % polne cene (polno se zaračuna vozilo dražje kategorije).

Prijavnino plačate najkasneje do 15. junija 2023 na transakcijski račun društva društva: SI56 0700 0000 0023 952. Račun prejmete v osmih dneh po prireditvi.
Prijavnino je možno plačati tudi
 z gotovino na dan prireditve, obračunani pa bodo dodatni administrativni stroški v višini 10 EUR. Prijavnine ne vračamo v nobenem primeru.

Prijave sprejemamo do 15. junija 2023.

Kasneje se lahko prijavite le še v nedeljo, 18. junija 2023, najkasneje do 9.00, vendar bo prijavnina takrat dvakratna.

Prijave pošljite na priloženem formularju ali fotokopiji na naslov:
AMD Tržič, p.p. 171, 4290 Tržič.

Prijavite se lahko tudi prek spletne prijavnice.

Dodatne informacije: 041 934 373 (Monika, tajništvo), 051 607 269 (Teo, predsednik) ali info@ljubelj.si

Lep pozdrav in nasvidenje na Ljubelju!

Direktor prireditve
Teo Blaži